top of page

Denne siden er en presentasjon av mine arbeider og kunstneriske prosjekter.

 

Jeg har en bachelorgrad fra Kunstakademiet ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og har vært på utveksling til Emily Carr University of Art and Design i Canada. Jeg er per i dag en siste års masterstudent ved Kunstakademiet på institutt for samtidskunst under fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Jeg er ferdig med utdannelsen min våren 2021. Arbeidene mine har tidligere blitt vist i Canada, Italia, Danmark og flere steder i Norge.
 

Arbeidet mitt er basert på lekenhet, nysgjerrighet og idébaserte scenarier ofte hentet fra dokumentarer, artikler og litteratur om natur, historie og vitenskap. Min praksis er et sted mellom kinetisk og optisk kunst og installasjonskunst. Jeg jobber også med skulptur, video, lyd og lys. Jeg bruker ofte hverdagslige materialer, og porteføljen min består av resultater av studier der jeg har utforsket disse.

 

Masterprosjektet mitt er basert på bevegelse, lyd og lys. Jeg fordyper meg i temaer som kommunikasjon, menneskets tilknytning til naturen og møtet mellom fortiden og fremtiden. Jeg er interessert i hvor stort behovet for å kommunisere med naturen har vært for mennesket i urtiden. Hvordan de gjennom bruk av ritualer ville prøve å behage eller kommunisere med en større kraft. Hvordan svar fra naturen ble tolket gjennom signaler og tegn fra en form for gud eller mektig skapning. I sterk kontrast til hvordan mennesker i dag generelt behandler naturen.
 

Jeg er også interessert i kunnskapen vi i dag har om naturen og hvordan naturen fungerer og kommuniserer. Spesielt Mykorrhizal-nettverket som er skjult under bakken i skogen. Et underjordisk nettverk skapt av mykorrhizalsopp som forbinder individuelle planter sammen og overfører vann, karbon, nitrogen og andre næringsstoffer og mineraler. Planter kommuniserer også via mykorrhizal-nettverket med andre planter av samme eller forskjellige arter. Mykorrhizal-nettverk tillater overføring av signaler mellom planter, som påvirker oppførselen til de tilkoblede plantene ved å indusere morfologiske eller fysiologiske endringer. Nettverket sammenlignes med vårt internett.

 

Igjennom dette prosjektet ønsker jeg å gi den okkulte og stumme naturen en stemme basert på legender og myter. Jeg kommer til å fordype meg i hvordan kommunikasjonen mellom mennesket og naturen i eldgamle tider fant sted og studere deres bruk av symboler, bevegelser, språk, lyd og vibrasjoner. Hvis naturen kunne kommunisere med oss, hvordan ville den gjøre det og hva ville den si?

 

I arbeidet mitt undersøker jeg også hvordan dagligdagse materialer og gjenstander kan manipuleres og bearbeides for å ligne naturen. I arbeidet mitt bruker jeg optiske illusjoner, repeterende sykluser som finnes i naturen. Jeg er også interessert i antropomorfisme. - Overføring av menneskelige egenskaper til ikke-mennesker, som guder, dyr, fantasifigurer, naturfenomener eller gjenstander. Antropomorfisme finnes ofte i norske legender og eventyr.

 

Arbeidet mitt er også påvirket av hvordan naturen presenteres i populærkulturen, som litteratur og film.
Installasjonene mine er basert på enkle komponenter som dc motorer, fysikk, visuelle illusjoner og bruk av materialkunnskap som jeg har tilegnet meg eller vil tilegne meg gjennom prosjekter. 

bottom of page