top of page

Terese Stenhjem

Å

Terese Stenhjem-plakat-2020-2.jpg

Soloutstilling

14. mars - 26. april 2020

Galleri Aamodtgården

Kongsvinger Kunstforening

About

Om utstillingen

Utstillingen "Å" (som er et annet ord for elv) tar utgangspunkt i et av Kongsvingers kjennetegn, elven Glomma. Og består av stedsspesifikke kunstinstallasjoner og videoverk av kunstner Terese Stenhjem.

 

I tillegg kommer Kongsvinger Kunstforening til å arrangere en kunstnerpresentasjon i slutten av utstillingsperioden, hvor kunstneren selv kommer til å snakke om sine arbeider og prosesser.

Terese Stenhjem er masterstudent ved Kunstakademiet på institutt for samtidskunst ved fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

 

Hun har en bachelorgrad i kunst fra Kunstakademiet ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og har vært på utveksling hos Emily Carr University of Art and Design i Canada.

Stenhjems arbeider har tidligere blitt vist i Canada, Italia, Danmark og Norge.

Den siste tiden har Stenhjem arbeidet med et prosjekt kalt Mimesis, som betyr imitasjon og er et begrep hentet fra gresk filosofi.

Stenhjem arbeider med kinetisk installasjonskunst og anvender enkle motorer og elektronikk, som bordvifter eller diskokulemotorer for å animere installasjonene.

Utstillingen i Galleri Aamotgården består av verker hvor kunstneren forsøker å bringe essensen av elven inn i gallerilokalet uten å bruke vann, og fokuserer på hva elven bryter ned, former, skaper og endrer igjennom erosjon.

Prosjektet går ut på å forsøke å gjengi en del av naturen ved bruk av syntetiske eller hverdagslige materialer, og er en undersøkelse om imitasjon av natur kan brukes som en måte å forstå og komme nærmere naturen på.

Installasjonene samlet vil utgjøre en stor stedsspesifikk bevegelig collage i Kongsvinger Kunstforening.

Kontakt

terese.stenhjem(a)gmail.com

Følg på

Utstillingen er støttet av:

FKMD_Logo_2a_CMYK_Sort.jpg
Norske-Kunstforeninger_Logo.jpg
Skjermbilde 2020-07-26 kl. 17.19.30.png
bottom of page